LÝ CHIÊU HOÀNG VÀ CUỘC ĐỜI BI KỊCH!

Không một nhân vật lịch sử nào có thể khiến người ta ám ảnh lâu đến thế. Không một nhân vật lịch sử nào có cuộc đời lại sóng gió đến vậy: Từ Hoàng đế trở thành Hoàng hậu. Từ Hoàng hậu trở thành Công chúa. Một nhân vật với đầy biến động trong cuộc…