|OFFICIAL| 11 VỊ HOÀNG ĐẾ CHẾT THẢM TRIỀU HẬU LÊ – CHUYỆN HẬU CUNG

Mang mệnh Thiên tử, hưởng cuộc sống vương giả thì chết cũng phải hưởng quy chế đế vương. Thế nhưng, do tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, Hậu Lê lại là triều đại phong kiến với đầy rẫy những mưu mô, thủ đoạn nhằm đoạt được quyền hành, danh vọng.…

CÔNG CHÚA GẠT BỎ LẼ THƯỜNG ĐỂ GIÚP EM TRAI CHỮA BỆNH ‘CHĂN GỐI’ I CHUYỆN HẬU CUNG

Thiên Ninh công chúa (天寕公主), còn được gọi là Quốc Hinh công chúa (國馨公主), không có tài liệu nào ghi rõ năm sinh năm mất của bà. Thiên Ninh công chúa tên thật là Ngọc Tha (玉瑳), hoặc Bạch Tha (白瑳). Bà là con gái vua Trần Minh Tông Trần Mạnh và Hiến Từ Tuyên Thánh hoàng hậu Trần thị. Do là con gái của đích hoàng hậu, bà là Đích nữ của Minh Tông, thân phận thập phần tôn quý.