NGUYÊN PHI Ỷ LAN – VẾT MỰC LOANG TRÊN NỀN GIẤY TRẮNG

Đêm càng về khuya, trăng soi càng tỏ. Bóng lan già nơi góc sân nương theo ánh trăng mà đem bóng trải trên mặt đất, đuổi theo cơn gió mang hương thơm toả khắp không gian. Cung Thái hậu, đèn vẫn sáng, tiếng mõ vẫn còn đều đều vang vọng. Từ khi người rời khỏi…