VỊ CÔNG NỮ ĐI HÒA THÂN XỨ CHAMPA VÀ CÁI KẾT BÍ ẨN

"Diễm lệ như hoa như ngọc, lại túc trí đa mưu hơn người, tất cả những điều đó ở nàng Ngọc Khoa đã khiến vua Pô Romê  dù uy dũng, tài giỏi tới cỡ nào cũng không thể qua nổi ải mỹ nhân. Thân cô thế cô làm dâu xứ người, sống giữa sự bài…

CÔNG NỮ NGỌC VẠN – “HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA” THẾ KỶ 17

Công nữ Ngọc Vạn (公女玉萬) tên thật là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn (阮福玉萬) sinh khoảng năm 1605, mất sau năm 1658, là con gái thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và Hiếu Văn Hoàng hậu Mạc Thị Giai.