Nổi bật

TOP 9 VỊ NỮ TƯỚNG TÀI BA TRONG LỊCH SỬ PHONG KIẾN VIỆT NAM

1. Trưng Trắc, Trưng Nhị Trưng Trắc là vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử, vì dân tộc mà phất cờ khởi nghĩa, vì thù chồng mà đứng lên cầm vũ khí, kéo quân ra trận, đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, khiến viên Thái thú Tô Định phải "cắt tóc,…

Nổi bật

CHUYỆN VỀ NỮ TƯỚNG ĐANG ĐÁNH GIẶC THÌ ĐAU BỤNG ĐẺ

Có nguồn dữ liệu cho biết trong sách Hậu Hán Thư của Phạm Việt, cũng có ghi rằng: "Phùng Thị Chính có thai sắp đến ngày sinh, nhưng vẫn xung phong ra trận. Phu nhân sinh con ngay tại mặt trận. Dân gian truyền rằng trong suốt thời gian chống cự, vẫn đèo bọc con…

TÂY SƠN NGŨ PHỤNG THƯ – NĂM VỊ NỮ TƯỚNG TÀI DANH CỦA NHÀ TÂY SƠN

"Ngũ phụng thư chiến đấu hết mình vì Tây Sơn đến khi trút hơi thở cuối cùng, có những vị nữ tướng không ai rõ năm sinh, song tất cả các bà đều mất cùng năm 1802." Vào thế kỷ 18, đứng trước sự suy thoái của Đàng Trong và Đàng Ngoài, nhân dân bắt…

CHUYỆN VỀ NỮ TƯỚNG PHẠM THỊ TOÀN TỪ CHỐI VỊ TRÍ VƯƠNG PHI

Vào thời đất nước còn bị quân Lương đô hộ, ở trang Vân Lộng xứ Đông (nay là huyện Nam Sách, Hải Dương) có ông Phạm Lương vợ mất sớm, gà trống nuôi con mà dưỡng dục cô con gái là Phạm Thị Toàn lớn khôn. Ông vốn là người có chí vì non sông,…

NỮ TƯỚNG THÁNH THIÊN CÙNG BÀ TRƯNG ĐÁNH TAN QUÂN ĐÔNG HÁN

Theo dân gian lưu truyền, thời ấy tại làng Bích Uyển thuộc phủ Kinh Môn, quận Hải Dương có vị quan cùng vợ về quê ở ẩn tên là Nguyễn Huyến, gia đình vốn thuộc dòng dõi nhà tướng. Sau phu nhân mang thai, có lần nằm mộng thấy có người con gái “tự nơi…