CÓ PHẢI MỊ CHÂU – TRỌNG THỦY TÁI SINH SAU 800 NĂM?

“Trước thì An Dương Vương, cậy có điềm móng rùa, sinh lòng trễ biếng mà nước bị diệt; sau thì Triệu Việt Vương cậy có điềm móng rồng, sinh lòng kiêu căng mà nước bị mất”. Tuế nguyệt xoay vần, hai kiếp người, hai triều đại lại có quá nhiều điểm tương đồng khiến nhân…