NỮ TƯỚNG THÁNH THIÊN CÙNG BÀ TRƯNG ĐÁNH TAN QUÂN ĐÔNG HÁN

Theo dân gian lưu truyền, thời ấy tại làng Bích Uyển thuộc phủ Kinh Môn, quận Hải Dương có vị quan cùng vợ về quê ở ẩn tên là Nguyễn Huyến, gia đình vốn thuộc dòng dõi nhà tướng. Sau phu nhân mang thai, có lần nằm mộng thấy có người con gái “tự nơi…