CÔNG NỮ NGỌC VẠN – “HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA” THẾ KỶ 17

Công nữ Ngọc Vạn (公女玉萬) tên thật là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn (阮福玉萬) sinh khoảng năm 1605, mất sau năm 1658, là con gái thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và Hiếu Văn Hoàng hậu Mạc Thị Giai.