MỐI NGHIỆT DUYÊN KHƠI MÀO CHO SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHÀ LÝ

"Bởi một cái rung động từ thuở niên thiếu, họ cưới nhau rồi cùng trải qua bao phong ba bão táp chốn cung đình. Tưởng rằng bình yên, tưởng rằng xuất giá tòng phu nhưng một khi bước qua cánh cửa Tử Cấm Thành, tất cả chỉ còn là lòng người lạnh lẽo." Ủng hộ…