KỲ TÍCH “CUỘC TÌNH MỘT ĐÊM” CỦA BÀ NGỌC HOAN

"Chúa Trịnh Sâm có hơn 400 người vợ. Có thể thấy, không ít phi tần, tú nữ được đưa vào phủ, nhưng mấy ai trong số họ được chúa nhìn đến, chứ nói gì là chuyện sủng ái, thị tẩm. Dương Thị Ngọc Hoan cũng không ngoại lệ." Theo sử sách, Dương Thị Ngọc Hoan…